Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

Formulár na stiahnutie --> TU

Týmto žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho:
Obchodné meno: RUTEX TRADE s.r.o.
IČO: 36696161
DIČ: SK2022284033
Ulica a číslo: Drietoma 703
Mesto: Drietoma
PSČ: 91303
Telefón: +421 32649 94 16

E-mail: obchod@rutex.sk

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky výhody vášho členstva, budeme spracúvať vaše údaje v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov termovel.sk

Kliknutím na „odoslať“ súhlasíte s obchodnými podmienkami TERMOVEL.