OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje kupujúceho sú chránené pred zneužitím. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

  1. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke: Meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefonický kontakt, e-mail
  2. Údaje o našej spolupráci : Počas našej spolupráce  sú zhromažďované Vaše objednávky, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vysporiadania prípadných reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.
  3. Použitie Vašich údajov mimo firmy RUTEX Trade, s.r.o.: Vaše osobné údaje sú u nás považované za dôverné a budú poskytnuté iba  partnerom zabezpečujúcim platobný styk v rámci konkrétnej platby. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté reklamným, marketingovým, ani iným obdobným spoločnostiam.
  4. Poskytnutie informácií tretím stranám: RUTEX  Trade, s.r.o., môže poskytovať súhrnné  štatistické údaje o zákazníkoch, návštevnosti,  obrate a pod. iba dôveryhodným  tretím osobám napr.pre  Slovenský štatistický úrad. Tieto informácie však neobsahujú žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých zákazníkov.